Mapy parafii

Poinformuj

Powiadom swoich znajomych

Świeczka oraz reklama

Wejdź na stronę parafii, kliknij zakładkę ŚWIECZKI.


Szczegóły parafii

Strona główna » Dolnośląskie » Bolesławiec » Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaja Biskupa

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaja Biskupa

Bolesławiec

ul. Kościelna 3
59-700 Bolesławiec

(75)6466350

Oceń parafię

Polecam2

Nie polecam2


Koszty usług
Informacje
Lokalizacja
Świeczki

Ślub

Koszt usługi czyli ceremonia zaślubin w kościele. Łącznie z ew. ubraniem kościoła, kosztami kościelnego, organisty itp. Czyli łączny koszt "pakietu".

Średnia cena:
663
Twoja cena:
zapisz

Chrzest

Koszt ceremonii chrztu, bez kosztów zaświadczeń z innych parafii.

Średnia cena:
238
Twoja cena:
zapisz

Zaświadczenie

Cena zaświadczenia potrzebna do tego by być chrzestnym czy wziąć ślub.

Średnia cena:
56
Twoja cena:
zapisz

Pogrzeb

Łączny wymagany przez proboszcza koszt. W skład usługi wchodzi msza pogrzebowa, miejsce na cmentarzu, organista czy msze żałobne. Wszystko w ramach jednorazowej opłaty.

Średnia cena:
1500
Twoja cena:
zapisz

Msza

Kwota za jaką zazwyczaj zamawia się mszę. Bez znaczenia czy jest to dzień powszedni, niedziela czy święto. Koszt jednej mszy.

Średnia cena:
73
Twoja cena:
zapisz

Wypominki

Opłata za "jedną duszę" która ma być wymieniona w wypominkach czy to rocznych, czy półrocznych, czy jednorazowych.

Średnia cena:
50
Twoja cena:
zapisz
Program liturgii i nabożeństw:
W sobotę 12:00 (w kaplicy szpitalnej) Msza św. dla chorych, ich rodzin, i personelu szpitalnego

W sobotę wieczorem
18:00 Pierwsza Msza św. niedzielna dla dorosłych (dla tych, którzy pracują lub będą w podróży)

W niedziele lub uroczystości
07:00 Msza św. dla dorosłych
08:30 Msza św. dla dorosłych
09:45 Msza św. dla młodzieży
11:00 Msza św. dla dzieci
12:30 Msza św. (suma) dla dorosłych
17:30 Nabożeństwo (Nieszpory lub eucharystyczne)
18:00 Msza św. dla dorosłych

W dni świąteczne (pracujące)
06:30 Msza św.
07:00 Msza św.
09:00 Msza św.
11:00 Msza św.
18:00 Msza św.

W dni powszednie
06:30 Msza św.
07:00 Msza św.
09:00 Msza św.
18:00 Msza św.

Nabożeństwa okresowe, jak: Majowe, Czerwcowe, Różańcowe, Drogi Krzyżowej, odprawiane są o godz. 17:30.

Nabożeństwa wypominkowe sprawowane są w miesiącu listopadzie o godz. 17:15.

Obszar parafii (ulice)
Asnyka, Bankowa, Bielska, Buczka, Chrobrego, Chopina, Cicha, Ciesielska, Chościszowice (wioska), Dzieci Wrześni, Fabryczna, Górników, Hutnicza, Królowej Jadwigi, jeleniogórska (nry 5-8 oraz 13-14), Kaszubska, Kościelna, Łukaszewicza, Miarki Karola (nry 19-29), Mickiewicza, Modłowa, Murarska, Niepodległości, Ogrodowa, Parkowa, Plater Emilii, pl. Piłsudskiego Józefa, Piotra i Pawła, Podgórna, Polna, Rynek (nry 1-5, 29-38), Sądowa (nry 5, 7, 9), Sierpnia 80, Słowackiego, Spółdzielcza, Ślusarska, Tyrankiewiczów. Zacisze, Zielna, Zwycięstwa, Zygmunta Augusta, Żwirki i Wigury.

Liczba mieszkańców: 10 240.
Świątynia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja to najstarszy położony w centrum bolesławieckiej starówki kościół, zbudowany z kamienia. Obiekt został wybudowany w najwyższym punkcie Starego Miasta. Między tym kościołem, a miejskimi murami, we wcześniejszym okresie stał drewniany (lub murowany – jak wskazują inne źródła) niewielki kościółek pw. św. Doroty, który ufundowany został w roku 1194. Dzieje tej świątyni stojącej pomiędzy zbudowaną później ku czci Najświętszej Panny i św. Mikołaja oraz murami miejskimi, nie są dobrze udokumentowane. Kościółek ku czci św. Doroty był – jak przypuszczają niektórzy historycy - świątynią z czasów przedlokacyjnych miasta. Ślady tego pierwotnego Bożego przybytku dokumentuje akt z 2 czerwca 1261 roku sygnowany podpisem i pieczęcią księcia Konrada I. Pośród wymienianych w tym piśmie świadków jest wspomniany proboszcz bolesławiecki Wlasteus, następcą którego był Andrzej, notariusz biskupa wrocławskiego Tomasza II, o którym wspomina kolejny akt z 1271 roku. Otrzymał on od biskupa wrocławskiego przywilej praw parafialnych do wsi Otok, której mieszkańcy przynależeć mieli do już wspominanego kościoła parafialnego Najświętszej Panny i św. Mikołaja w Bolesławcu. Zapis ten daje nam prawo do sytuowania początków powstania dzisiejszego kościoła parafialnego przed rokiem 1261. W latach sześćdziesiątych XIII stulecia, za rządów księcia Konrada I, należy odnotować sprowadzenie do Bolesławca konwentu dominikanów. Zbudowali oni klasztor w północno-zachodniej części miasta (obecnie ul. Teatralna), którego część zachowała się do dnia dzisiejszego. Przy ufundowanym klasztorze wybudowali oni niewielki kościół. Kościół Najświętszej Panny i św. Mikołaja już w roku 1298 zostaje po raz pierwszy przebudowany. Z tego okresu zachowały się najwcześniejsze ślady architektoniczne obiektu. Arcybiskup Galicji i Prymas Hiszpanii Gandislaus oraz inni dostojnicy, w związku z ogromnym rozmachem budowlanym, nadali temu kościołowi przywilej odpustowy. Wszyscy nawiedzający to święte miejsce wierzący mogli zyskać w określone uroczystości kościelne aż 40 razy w ciągu roku łaskę odpustu. Zostało to udokumentowane w specjalnym akcie, którego treść cytują Tadeusz Bugaj i Krystyn Matwijowski redaktorzy książki pt. Bolesławiec (Wrocław-Bolesławiec 2001, s. 48), w słowach: Ecclesia in Boleslavia Wratislaviensis dioecesis, quae in honore gloriose Virginis et s. Nicolai est insignita vocabulis... pro fabrica, luminariis et aliis dicte ecclesie ornamentis... Obie świątynie niewielka pw. św. Doroty i monumentalna pw. Najświętszej Panny i św. Mikołaja istniały obok siebie i były administrowane przez jednego proboszcza do końca XV wieku. Z XIV stulecia zachowała się informacja, o fundacji ołtarza św. Jana Chrzciciela (1373), której miał dokonać legnicki mieszczanin Junghans. Ta pieczołowicie ozdabiana świątynia została zniszczona przez najazdy husyckie w roku 1429, co dokumentuje akt kolejnego nadania odpustu przez biskupa wrocławskiego Konrada w roku 1442. W dokumencie tym jest wprost wspomniana skala zniszczeń, jakie mimo upływu 13 lat od najazdu, jeszcze były widoczne w kościele i mieście. Należy też wspomnieć, że prócz zniszczenia głównego kościoła miejskiego Najświętszej Panny i św. Mikołaja, husyci zniszczyli także klasztor i kościół dominikanów. Rzeczą zadziwiającą jest, że stojący tuż obok kościoła Najświętszej Panny i św. Mikołaja kościółek pw. św. Doroty nie został wyniku najazdów husyckich zniszczony. Zapewne w nim właśnie koncentrowało się życie religijne podczas odbudowy zniszczeń w kościele mariackim. Z tamtego okresu (rok 1452) zachowały się informacje mówiące o tym, iż w mieście funkcjonowały już wówczas dwie szkoły: parafialna, przy kościele Najświętszej Panny i św. Mikołaja, kierowana przez magistra Benedykta Hegewalda oraz miejska kierowana przez słynnego Jan Opitza. Wychowanek szkoły parafialnej, bolesławianin Mikołaj Cirps zasłynął tym, iż w roku 1436 przepisał Mszał Rzymski przechowywany obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Z czasów tamtej odbudowy miasta i kościoła Najświętszej Panny i św. Mikołaja pochodzi także fundacja wielkich dzwonów, które zostały poświęcone i uruchomione w 1476 roku. Podczas odbudowy został także przywrócony do pierwotnej świetności klasztor i kościół dominikanów.

Dzisiejsza struktura architektoniczna kościoła pochodzi z lat 1482-1492, co poświadczają inskrypcje wyryte w kamieniach umieszczonych w ścianach świątyni. Gdy w 1497 roku miasto nawiedziła zaraza, niewielki kościół pw. św. Doroty za zgodą biskupa wrocławskiego został najpierw zamieniony na infirmerię dla chorych, a następnie po opanowaniu choroby mieście oraz ukończeniu rozbudowy kościoła Najświętszej Panny i św. Mikołaja około roku 1500 rozebrany. W roku 1517 do świątyni na wzgórzu miejskim dobudowana została kaplica pw. św. Krzyża, a w 1520 pw. św. Barbary. Wyniku budzącej się dość wcześnie na Śląsku fali reformacyjnej (1545) istniejący do tego czasu bolesławiecki konwent dominikanów nie przetrwał napływu ideologicznych prądów reformacyjnych. Część braci w roku 1545 przeszła na protestantyzm, inni nie wytrzymali szykan ze strony protestanckiej rady miasta i opuścili Bolesławiec. Prowadzący wówczas od trzech wieków działalność duszpasterską w Bolesławcu i okolicach konwent dominikański przestał istnieć. W roku 1553 w murach świątyni wygłosił swoje płomienne kazanie mnich bernardyński Jan Kapistran, ogłoszony później świętym. Mimo powszechnie przyjmowanej reformacji, wspólnota katolicka w mieście wydała znaczące postaci Kościoła Katolickiego. U schyłku XVI wieku biskupem wrocławskim był Marcin Gertsmann syn rajcy miejskiego Wincentego Gertsmanna z Bolesławca. Biskup Gertsmann zasłynął tym, że po ogromnym pożarze miasta w roku 1581 zmobilizował miasta śląskie i łużyckie do pomocy finansowej w odbudowie swego rodzinnego miasta. Znaczna część tej pomocy pochodziła od samego biskupa. W zachodniej części kruchty kościoła mariackiego znajdujemy najpiękniejsze bolesławieckie epitafium poświęcone pamięci poety i filozofa Kaspra Kirchnera, który urodził się w mieście. W roku 1615 został on uhonorowany w Bazylei wieńcem laurowym, co stanowiło największe poetyckie wyróżnienie na świecie. W roku 1618 sprawował funkcję rektora bolesławieckiej szkoły parafialnej, a następnie radcy cesarza. W czasie wojny 30-letniej (1618-1648) zawarty został w Pradze w 1635 roku pokój. W myśl postanowień tego traktatu Śląsk został poddany pod władzę cesarską. Rozpoczęło to szeroką akcję rekatolizacyjną na całym Śląsku i w Bolesławcu. Przemarsze wojsk szwedzkich, saskich i cesarskich nie oszczędzały mieszkańców i miasta, dlatego na zakończenie tej smutnej dekady wojennej w roku 1662 w kościele Najświętszej Panny i św. Mikołaja została ufundowana kaplica z ołtarzem pw. św. Barbary oraz kaplica z ołtarzem pw. św. Katarzyny z roku 1693, której fundatorem był burmistrz Bolesławca wyznania katolickiego Jan Fryderyk Bűttner. U schyłku XVI i na początku XVII wieku organmistrz Jan Lange zbudował w kościele pierwsze organy, a w roku 1709 zastąpiono je kolejnymi wykonanymi przez mistrza Gotfryda Eberharda. W roku 1710 dobudowano ostatnią boczną kaplicę z ołtarzem pw. św. Aleksego. Świątynia została przebudowana w wieku XVII według barokowych zasad, a także wizji architektonicznej Giulio Simonettiego. W tym czasie została od zewnątrz przyozdobiona zabytkowymi renesansowymi epitafiami, które chciano w ten sposób uratować z likwidowanego cmentarza parafialnego. Przy wejściach do kościoła ustawiono wówczas rzeźby przedstawiające św. Sebastiana i św. Rocha - dłuta Jerzego L. Webera, które znajdowały się pierwotnie przy Dolnej Bramie miejskiej. Do figury św. Rocha już w roku 1738 mieszkańcy przychodzili w procesji błagalnej niosąc ze sobą relikwie drzewa Krzyża św. i prosząc o ratunek. Relikwie zostały przywiezione do Bolesławca ze Stolicy Apostolskiej już w roku 1737, oprawione w specjalny relikwiarz w kształcie krzyża. Kronikarz E. Wernicke napisał notkę świadczącą o kulcie relikwii z tamtego czasu: Relikwia została zamknięta w posrebrzanym krzyżu, a 21 lutego 1738 była po raz pierwszy wystawiona i dana do ucałowania, co powtarza się we wszystkie święta. Relikwie te zachowały się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja do dnia dzisiejszego.

W centrum nawy kościoła znajduje się barokowy ołtarz główny oraz ambona wykonane w latach 1723-25 przez Jerzego Leonarda Webera. Przy tym ołtarzu po raz pierwszy sprawowano Eucharystię w Niedzielę Palmową 1739 roku. Idąc od ołtarza głównego po lewej stronie znajduje się ołtarz pw. Matki Bożej, z roku 1738, a następnie ołtarz pw. Najświętszego Serca Jezusowego z roku 1720. Naprzeciw znajduje się z tego samego okresu ołtarz pw. św. Jana Nepomucena. Jego relikwie przywiezione zostały do Bolesławca w roku 1726. W następnej kolejności nawy głównej zbudowane zostały barokowe ołtarze pw. św. Anny z obrazem świętej patronki (prawa strona patrząc od ołtarza głównego) oraz ołtarz pw. św. Józefa (lewa strona) przypisywane M. Willmannowi. W zakończeniu południowej nawy bocznej znajduje się datowany na 1779 r. ołtarz św. Krzyża, który znajdował się niegdyś w jednym z bolesławieckich kościołów zakonnych. Świątynię tę nawiedził dnia 13 czerwca 1857 roku metropolita wrocławski książę Henryk II Förster i odprawił w niej Eucharystię. Na ścianie kościoła umieszczony został zegar słoneczny z roku 1907 autorstwa mistrza Ryszarda Munzkyego z łacińskim wersem: "Hora fugit, Mors venit, Umbra transit, Lux Manet" – "Czas ucieka, śmierć przybywa, ciemność przemija, światłość zostaje". Na lata 1926-28 przypadł gruntowny remont obiektu. W czasie II wojny światowej raz w miesiącu w kościele odprawiana była Msza św. dla polskich robotników przymusowych pracujących dla III Rzeszy.

Zaznaczyć należy, że dnia 01 września 1956 roku w świątyni tej sprawował Eucharystię ks. prof. Karol Wojtyła, późniejszy Kardynał Metropolita Krakowski, wybrany na Papieża Jana Pawła II.

W powojennej historii kościoła i parafii wspomnieć należy, że sąsiednie wspólnoty parafialne takie jak: pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu (1969), pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu (1972), pw. św. Jana Chrzciciela w Kruszynie (1979), pw. Chrystusa Króla w Bolesławcu (1983), pw. śś. Cyryla i Metodego w Bolesławcu (1988), powstały dzięki pomocy macierzystej wspólnoty parafialnej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja.

Dnia 28 czerwca 2004 roku, na prośbę długoletniego duszpasterza bolesławieckiego ks. prałata Władysława Rączki, dekretem Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka, kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja został podniesiony do godności Sanktuarium Wniebowziętej Matki Kościoła. Od tego też dnia proboszcz ks. prałat mgr-lic. Władysław Rączka przeszedł na emeryturę, a jego posługę przejął ks. dr Andrzej Jarosiewicz.

Uzupełnij dane o parafii. Zbieraj punkty.

Aby wysłać formularz musisz być zalogowany.

Nie ta lokalizacja? Kliknij na mapie aby wskazać poprawne miejsce. Nowo utworzony punkt można również przenieść za pomocą myszki. Po wybraniu nowej lokalizacji kliknij pod mapą "wyślij nową lokalizację".

Zaznaczono nową pozycję punktu: wyślij nową lokalizację

Aby zapalić świeczkę w tej parafii na 30 dni wyślij sms o treści
TC.URGG.487.TWOJA_INTENCJA na numer 72068
(zamiast TWOJA_INTENCJA wpisz osobę lub osoby za które chcesz zapalić świeczkę)
Koszt wysłania SMS wynosi 2,46zł (z VAT).

Usługa dostępna w sieciach Orange, Era, Plus, Play.
Serwis SMS obsługuje Dotpay.pl.
Opłaty za wysłanie wiadomości SMS 2,46zł z VAT.
Wszelkie pytania proszę wysyłać do właściciela serwisu na adres email pomoc@colaska.pl
Regulamin usługi http://www.dotpay.pl/regulaminsms.


Twój wkład
Twoje zdjęcia na portalu? To możliwe, prześlij nam zdjęcie dowolnego kościoła. Zamieścimy je na stronie parafii z informacją kto zdjęcie nadesłał (opcja).

Wystarczy wysłać zdjęcie na adres pomoc@colaska.pl lub skorzystać z formularza na stronie parafii w zakładce "Informacje". Dziękujemy za pomoc